Licznik odwiedzin: 158234
Z życia Sekcji

Sprawy organizacyjne
   

2022-06-05 ZMIANA ZARZĄDU SEKCJI

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Informujemy, że zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, w dniu 26 maja 2022 r., podczas Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego w Niemczy, odbyło się Walne Zgromadzenie naszej Sekcji.

Na Zgromadzenie przybyło dziewięcioro członków Sekcji. Przebieg Zgromadzenia był protokółowany przez koleżankę Iwonę Gajewską z Warszawy. Część pierwsza Zgromadzenia została poświęcona omówieniu działalności Sekcji w latach 2018-2022. W drugiej części, zgodnie z art. 4 Regulaminu Sekcji, przeprowadzono wybory nowego Zarządu Sekcji. Ze względu na ograniczony czas (Zgromadzenie Sekcji odbywało się w trakcie Zjazdu PTD), uczestnicy Zgromadzenia zdecydowali jednogłośnie, że wybory będą miały charakter jawny.

Zgłoszono następujące kandydatury do Zarządu:

1. Na Przewodniczącego Sekcji - kol. Marka Maciantowicza z Niwisk k. Zielonej Góry
2. Na Wiceprzewodniczącego Sekcji - kol. Krzysztofa Borkowskiego z Puszczykowa.
3. Na Sekretarza Sekcji, zaocznie – kol. Piotra Gacha z Zawady k. Krakowa


Przeprowadzono trzykrotne głosowanie na kolejne funkcje. W każdym z nich na przedstawioną kandydaturę oddali swoje głosy wszyscy, poza kandydatami, uczestnicy Zgromadzenia.

Po oficjalnym ogłoszeniu wyników głosowania złożono wybranym gratulacje, a ustępujący Przewodniczący przekazał swojemu następcy pieczęć Sekcji. Ustalono również, że dokumentacja Sekcji zostanie przekazana nowemu Przewodniczącemu w ciągu dwóch tygodni drogą pocztową.

Po podpisaniu protokołu Zgromadzenie Sekcji zostało zakończone.

Przewodniczący Sekcji Marek Maciantowicz
Ustępujący Przewodniczący Krzysztof Borkowski
Sekretarz Sekcji Piotr Gach

Wstecz