Licznik odwiedzin: 116181
Z życia Sekcji

Sprawy organizacyjne
   

2022-05-12 WALNE ZGROMADZENIE PTD

Sekcja Drzew Pomnikowych
Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego

Do wszystkich członków Sekcji:

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Sekcji, w dniu 26 maja 2022 r., podczas Zjazdu Polskiego Towarzystwa w Niemczy, odbędzie się Walne Zgromadzenie Sekcji. Dokładna godzina rozpoczęcia i miejsce spotkania zostaną ustalone niezwłocznie po zakończeniu obrad Walnego Zgromadzenia PTD.

Planowany program:

1. Sprawozdanie Przewodniczącego z działalności Sekcji w latach 2018-2022.
2. Wybory nowego Zarządu Sekcji.
3. Ogłoszenie wyników wyborów.

Ogłoszenie wyników będzie oznaczało jednocześnie rozpoczęcie działalności nowego Zarządu Sekcji oraz zakończenie działalności dotychczasowego Zarządu.

W imieniu Zarządu Sekcji
Krzysztof Borkowski - Przewodniczący Zarządu
12 maja 2022 r.

Wstecz