Licznik odwiedzin: 69130
Z życia Sekcji

Sprawy organizacyjne
   

2019-08-19 WIADOMOŚCI OD TREEHUNTERÓW

Krzysztof Borkowski

Najbardziej aktywni treehunterzy Sekcji (jeśli ktoś zna lepszy, polski odpowiednik „treehuntera” to proszę dać znać) nie próżnują i nadsyłają wiadomości o ciekawych drzewach. I tak, Andrzej Weber z Łodzi zanim dołączył do wycieczki w Rogalinie (21.VII.2019), podróżował rowerem po Pomorzu, gdzie obejrzał, pomierzył i sfotografował kilkanaście okazałych drzew. Sześć z nich z przedstawiam na naszej Stronie, pozostałe można obejrzeć w Rejestrze Polskich Drzew Pomnikowych Piotra Gacha.

Krzysztof Borkowski

2019-08-19
Gdynia, jesion wyniosły, obw. 670 cm
2019-08-19
Osłonino, lipa drobnolistna, 788 cm na wys. 0,2 m

2019-08-19
Kostkowo, dąb szypułkowy, obw. 713 cm
2019-08-19
Rzucewo, kasztan jadalny, obw. 471 cm

2019-08-19
Krokowa, żywotnik olbrzymi, obw. 336 cm
2019-08-19
Celbowo, orzech włoski, obw. 360 cm

Przed kilkoma dniami kol. Andrzej przysłał nowe zdjęcie, tym razem z przeciwnego krańca Polski, z Lublina. Uwiecznił na nim okazałą wierzbę białą rosnącą na lubelskich Błoniach. Ze względu na silnie poskręcany pień wierzba nazwana jest „Zakręconą”. „Andrzejek”, nazywany tak ze względu na młody wiek, nie ogranicza się wyłącznie do powiększania prywatnego archiwum oraz wpisów do RPDP. Przedstawia ciekawe drzewa w lokalnej prasie, występuje o przyznanie statusu pomnika przyrody lub, jeśli jest taka potrzeba, podejmuje interwencję.

2019-08-19
Lublin-Błonia, wierzba biała

Nasz kolejny „mocny” treehuner to Sekretarz Sekcji, Piotr Gach. Kilkanaście dni temu przysłał wiadomość o swoim nowym odkryciu - rekordowo grubym klonie jesionolistnym z terenu Krakowa. Pień klonu ma prawie trzymetrowy obwód! Więcej informacji na ten temat znajduje się w Rejestrze PDP; oto odnośny link.

2019-08-19 2019-08-19
Kraków, klon jesionolistny, obw. 288 cm na wys. 85 cm

Ostatnio kol. Piotr zmierzył również jedno z najgrubszych drzew na Żywiecczyźnie, lipę „Katarzynę” ze Ślemienia w woj. śląskim.

2019-08-19
Ślemień, lipa drobnolistna „Katarzyna”, obw. 668 cm

Do grona najbardziej aktywnych „łowców” drzew, a przynajmniej tych, którzy dzielą się swymi odkryciami z Sekcją, dołączył Wojciech Wolcendorf z Brwinowa. Na początku sierpnia przysłał zdjęcia i pomiar topoli osiki z okolic Jastwi w pow. brzeskim, w woj. małopolskim. Jest to jeden z najgrubszych okazów tego gatunku w Polsce. Kilka dni później dotarły do Sekcji następne zdjęcie autorstwa kol. Wojciecha. Tym razem leśna ciekawostka - zrośnięte buki.

2019-08-19
Jastew, korona osiki
2019-08-19
Jastew, pień osiki

2019-08-19
Jastew, pomiar obwodu pnia

2019-08-19
Zrost buków

Pozdrawiam Koleżanki i Kolegów,
Krzysztof Borkowski

Wstecz