Licznik odwiedzin: 921
Z życia Sekcji
   

2019

30 kwietnia 2019 r. WYCIECZKA DO ROGALINA

Planowana na pierwszą połowę maja wycieczka do Rogalina (info z 29 marca 2019 r.) odbędzie się w późniejszym terminie. Zainteresowanie było, ale chętnym najwyraźniej zabrakło czasu. Po raz kolejny przekonujemy się, że majowy weekend jest zdecydowanie za krótki.

21 kwietnia 2019 r. WIELKANOC

2019-04-21

29 marca 2019 r. WYCIECZKA DO ROGALINA

Koleżanki Koledzy,

Od kilku dni mamy już wiosnę, co cieszy i zachęca do większej aktywności w terenie. Podczas pierwszej, jeszcze nieformalnej wycieczki Sekcji, która odbyła się w czerwcu ubiegłego roku (Archiwum) padła propozycja zorganizowania wyjazdu do Rogalina. Jest to jeden z kierunków, jaki często wybierają miłośnicy pomnikowych dębów z Wielkopolski. Większość z nas była już w Rogalinie, ale są jeszcze osoby, które sławnych dębów nie oglądały. Poza tym, jest to miejsce tak atrakcyjne, że można je z przyjemnością zwiedzać po wielokroć.

Proponuję następujący program wycieczki:

1. Termin – któryś z weekendów w pierwszej połowie maja.
2. Dojazd - własny.
3. Zbiórka na parkingu przed głównym wejściem do rogalińskiego parku.
4. Trasa w kształcie pętli o długości 5,5 km prowadząca przez park, las i nadwarciańskie łąki. Czas przejścia ok. 2,5 godz. Trasę można atrakcyjnie wydłużyć do ok. 7,5 km. Jest to uwarunkowane poziomem wody w Warcie w dniu wycieczki oraz, co oczywiste, wolą uczestników.
5. Po przemarszu, przy kawie w lokalnej restauracji, nastąpi podsumowanie wycieczki.
6. Cały pobyt w Rogalinie do 4 godz.
7. Dla bardziej zainteresowanych proponuję, po części głównej, wyjazd poza granice wsi dla obejrzenia ostatnich dębów śródpolnych – czas ok. 1 godz.

Zainteresowanych proszę o komentarz do programu.

Początek maja to czas rozwijania się liści na dębach. To dobry moment na fotografowanie tych drzew – jest już zielono, ale jeszcze widać budowę korony.

2019-03-29
Wiosna na łąkach pod Rogalinem – maj, 2015 r. Fot. Krzysztof Borkowski.

Inne zgłaszane propozycje to wyjazd do woj. lubuskiego, albo w rejon południowej Wielkopolski z Dobrzycą jako głównym punktem trasy. Są to wycieczki jednodniowe, bez korzystania z transportu zbiorowego i noclegów. Sądzę, że pomysłów nam nie zabraknie Większe wyprawy organizuje Zarząd PTD. Z tego, co jest wiadome, na tegoroczne lato planowana jest bardzo atrakcyjna, kilkudniowa wycieczka do południowej Szwecji. Ale to już jest gestia Zarządu PTD.

05 marca 2019 r. INFORMACJE OGÓLNE

Koleżanki i Koledzy – członkowie Sekcji Drzew Pomnikowych PTD!

Z przyjemnością informuję, że działa już internetowa strona naszej Sekcji. Jak większość tego co nowe, nie wszystko na niej jest doskonałe, z pewnością będą potrzebne uzupełnienia, poprawki, etc. Najważniejsze jest jednak to, że po wcześniejszych, nieudanych próbach otwarcia zakładki Sekcji na stronie PTD, stworzyliśmy własną stronę. Dzięki niej będziemy mogli łatwiej komunikować się i wymieniać informacjami. Jej zarządzającym (webmasterem) jest członek Sekcji, Piotr Gach z Krakowa.

Na stronie znajduje się m.in. Wykaz Polskich Drzew Pomnikowych. Zawarte w nim dane pochodzą z Rejestru Polskich Drzew Pomnikowych (rpdp.hostingasp.pl) kolegi Gacha. Rejestr ten jest prowadzony od 2013 r. i zwiera obecnie około 4000 wpisów, którym towarzyszy ponad 4600 zdjęć. Transfer danych z Rejestru do Wykazu podlega pewnym ograniczeniom wynikającym przede wszystkim z przyjętego wcześniej założenia, że Wykaz prowadzony przez Sekcję powinien być jak najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o polskich drzewach pomnikowych. Zaletą Rejestru kol. Gacha jest jego powszechna dostępność, oraz brak ograniczeń zarówno w ilości wpisów jak i w wymiarach rejestrowanych drzew, co utrudnia ich weryfikację. Zasady transferowania danych z Rejestru do Wykazu przedstawione są w zakładce „Wykazy drzew”.

Zachęcam wszystkich członków Sekcji do dokumentowania polskich drzew pomnikowych w Rejestrze, z zaznaczeniem, że informacje pochodzą od członka Sekcji. Zasady dokumentowania drzew dla potrzeb Rejestru podane są na jego stronie.

Pewne sprawy, które pojawią się w przyszłości, mogą wymagać przedyskutowania i poddania głosowaniu. Ponieważ ogólnokrajowy zasięg Sekcji utrudnia osobiste spotkania wszystkich członków, potrzebne będą rozwiązania internetowe. Jest to temat do rozważenia i wdrożenia w najbliższej przyszłości.

Ważniejszą ze spraw, dla których Sekcja została powołana, ma być wymiana informacji nt. drzew pomnikowych pomiędzy członkami Sekcji. Ci z nas, którzy będą chcieli podzielić się swoją wiedzą, mogą skorzystać z adresu: drzewa@dalpo.pl. Przesyłane informacje mogą dotyczyć spraw związanych z drzewami (niekoniecznie pomnikowymi) zarówno z Polski jak i z zagranicy. Powinny to być obserwacje własne lub zaczerpnięte z prasy czy znalezione np. w internecie, które uznamy za warte upowszechnienia. Przesłany materiał, po dokonaniu uzgodnień pomiędzy zarządzającym stroną a autorem, zostanie zamieszczony w zakładce „Korespondencja”. Ilość zdjęć dotyczących jednego tematu nie powinna przekraczać 3 szt., a wielkość poszczególnych plików 1 MB.

Jednym z bieżących wydarzeń, które może zainteresować członków Sekcji jest coroczny, ogólnopolski Konkurs Klubu Gaja na Drzewo Roku 2019 w Polsce. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.drzeworoku.pl W tegorocznej edycji Konkursu nasz kolega, p. Paweł Lenart z Oławy zgłosił dąb „Przewodnik” z Wrocławia. Jest już wiadome, że to ciekawe drzewo nie znalazło się w finałowej szesnastce i nie będzie walczyć o tytułu Polskiego Drzewa Roku 2019. Nie zmienia to faktu, że warto zajrzeć zarówno na stronę Konkursu jak i p. Pawła, jednego z najbardziej aktywnych i twórczych miłośników drzew pomnikowych, jakich miałem okazję poznać. www.lenartpawel.pl

Od czasu Zjazdu PTD we Wirtach minęło kilka miesięcy i część absorbujących nas spraw straciła już na aktualności. Zostaną one odnotowane w porządku chronologicznym, w zakładce „Archiwum”. Warto by w niej umieścić np. kilka zdjęć ze Zjazdu we Wirtach, a w tym z posadzenia pamiątkowego dębu. Proszę chętnych o ich udostępnienie.

Z poważaniem,
Krzysztof Borkowski