Licznik odwiedzin: 167640
Polskie dęby. 100 dębów na stulecie Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego.      
   
Szanowne Koleżanki i Koledzy,

w porozumieniu z Zarządem Głównym PTD uruchamiamy na naszej stronie nową zakładkę: Album "Polskie dęby" na stulecie PTD. O albumie informowaliśmy już wcześniej, w notatce: "2023-05-06 ALBUM „POLSKIE DĘBY”.

W zakładce będziemy publikować komunikaty przygotowane przez Komitet Redakcyjny albumu oraz inne informacje dotyczące publikacji. Dzięki temu zainteresowani znajdą wszystko nt. albumu w jednym miejscu.


2024-04-22 WAŻNE! WYBÓR ZDJĘCIA NA OKŁADKĘ ALBUMU JUBILEUSZOWEGO PTD

Komitet Redakcyjny albumu "Polskie dęby" ogłasza konkurs na wybór zdjęcia na okładkę albumu. Przedstawione zdjęcia pochodzą ze zgłoszeń nadesłanych przez członków Towarzystwa na konkurs albumowy.

Zasady konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla członków Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego posiadających własne konto e-mail.
2. Konkurs odbędzie się drogą mailową w terminie od dnia ogłoszenia do 5 maja br. włącznie.
3. Każdy uczestnik konkursu ma prawo do oddania jednego głosu na jedno z zamieszczonych poniżej zdjęć. Zdjęcia są opisane numerami od 1 do 5, nazwą własną (o ile istnieje) i lokalizacją. Autorzy zdjęć pozostają anonimowi.
5. Uczestnik konkursu przekazuje swój głos wysyłając mail na adres: zgloszenie.deby100@ptd.pl
6. W mailu uczestnik podaje numer wybranego zdjęcia oraz swoje imię i nazwisko. Przykład maila: Wybieram zdjęcie nr 2, Jan Kowalski
7. Komitet Redakcyjny dokona podsumowania konkursu do 15 maja br. i ogłosi wynik na stronach Towarzystwa i Sekcji Drzew Pomnikowych.
8. W sytuacji, kiedy dwa lub więcej zdjęć otrzymają równą ilość głosów, wyboru zdjęcia okładkowego dokona Komitet Redakcyjny.
9. Nazwisko autora zdjęcia, które znajdzie się na okładce albumu zostanie podane na stronie redakcyjnej albumu.
10. Po wydrukowaniu albumu, wśród uczestników konkursu zostaną rozlosowane 3 egz. albumu. Losowanie przeprowadzi Komitet Redakcyjny.

Komitet Redakcyjny albumu "Polskie dęby"
22 kwietnia 2024 r.

2024-04-22
Nr 1. Dąb Jagielloński, Kraków.


2024-04-22
Nr 2. Dąb Thora, Mużaków.


2024-04-22
Nr 3. Dąb z Kiełpina.


2024-04-22
Nr 4. Dąb Rus, Rogalin.


2024-04-22
Nr 5. Dąb Poganin, Węglówka.

Wstecz