Licznik odwiedzin: 158225
Polskie dęby. 100 dębów na stulecie Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego.      
   
Szanowne Koleżanki i Koledzy,

w porozumieniu z Zarządem Głównym PTD uruchamiamy na naszej stronie nową zakładkę: Album "Polskie dęby" na stulecie PTD. O albumie informowaliśmy już wcześniej, w notatce: "2023-05-06 ALBUM „POLSKIE DĘBY”.

W zakładce będziemy publikować komunikaty przygotowane przez Komitet Redakcyjny albumu oraz inne informacje dotyczące publikacji. Dzięki temu zainteresowani znajdą wszystko nt. albumu w jednym miejscu.


2024-01-22 ZGŁOSZENIA DO KONKURSU „POLSKIE DĘBY. 100 DĘBÓW NA STULECIE PTD”

W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi zgłaszania tego samego dębu przez dwóch lub więcej uczestników Konkursu wyjaśniam, że zgodnie z pkt. 11 Regulaminu Konkursu jest to możliwe.

Innymi słowy, akceptujemy sytuację, w której dla jednego dębu istnieje wiele poprawnych zgłoszeń nadesłanych przez różnych zgłaszających (oczywiście nadal obowiązuje zasada, że zgłoszenie może być sygnowane tylko przez jednego Uczestnika Konkursu). Komitet Redakcyjny, a dokładniej wchodząca w jego skład Grupa Robocza, dokona wyboru z nadesłanych zgłoszeń najlepszych zdjęć i informacji do prezentacji konkretnego dębu. Ujmując rzecz najprościej, im więcej materiałów, tym lepiej dla albumu.

Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego
Krzysztof Borkowski

Wstecz