Licznik odwiedzin: 74219
Z kraju i ze świata      
   

2021-05-13 LXVIII ROCZNIK PTD - ARTYKUŁ NA TEMAT ALTERNATYWNYCH SPOSOBÓW MIERZENIA WYSOKOŚCI DRZEW

W najnowszym Roczniku PTD ukazał się artykuł członka naszej Sekcji, kol. Zbigniewa Adamkiewicza, zatytułowany „Niektóre alternatywne sposoby pomiaru wysokości drzewa do powszechnie stosowanych”. Autor omawia w nim kilka metod pomiaru, m.in. za pomocą aparatu fotograficznego, przez porównanie do wysokości Słońca oraz metodami trygonometrycznymi. Część z tych metod, szczególnie w zderzeniu z najnowszą techniką jaką daje skanowanie lidarowe, ma już wartość wyłącznie historyczną, ale wartą, w opinii Redakcji Rocznika, odnotowania. Artykuł będzie dostępny także na stronie Towarzystwa www.ptd.pl, jako pdf.

Przewodniczący Sekcji

Wstecz