Licznik odwiedzin: 75960
Z kraju i ze świata      
   

2021-02-27 MIERZENIE WYSOKOŚCI I GRUBOŚCI DRZEW PRZY POMOCY SKANOWANIA – HISTORYCZNE WEBINARIUM PTD /
MEASURING THE HEIGHT AND THICKNESS OF TREES BY SCANNING - HISTORICAL PTD WEBINAR   


  

Krzysztof Borkowski

Kilka dni temu, dokładnie w poniedziałek 22 lutego, miało miejsce wydarzenie, które w życiu PTD można, bez większej przesady, nazwać historycznym. Odbyło się bowiem pierwsze wirtualne spotkanie kilkudziesięciu naszych Koleżanek i Kolegów, którzy siedząc w domu przed monitorami swoich komputerów mogli wspólnie i aktywnie uczestniczyć w zorganizowanym przez Zarząd PTD webinarium.

Ten sposób komunikowania stał się ostatnio bardzo popularny z powodu pandemii. Mogliśmy w sposób bezpieczny rozmawiać ze sobą, widzieć się i wspólnie brać udział w bardzo ciekawej prezentacji. Koronawirus, ta mikroskopijna bestia, która już drugi rok paraliżuje świat, nie była w tym wypadku groźna.

Webinarium prowadził Prezes PTD, dr Marcin Kubus, a prezentację zatytułowaną „Wykorzystanie technologii skanowania laserowego w zarządzaniu zielenią miejską” przedstawił profesor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, pan Piotr Wężyk. Więcej na temat webinarium będzie można dowiedzieć się w następnych dniach ze Strony Towarzystwa.

Dla nas, jako członków Sekcji Drzew Pomnikowych, najciekawsza była ta część prezentacji, w której Profesor przedstawił możliwości jakie daje skanowanie przy pomiarach drzew. Mówiąc najkrócej, wykorzystując dane lidarowe (wyniki skanowania) możemy, nie wychodząc z domu, zmierzyć np. wysokość i grubość każdego drzewa w Polsce lub gdzie indziej. Dokładność otrzymanych wyników, w wypadku wysokości, oscyluje w granicach kilkunastu centymetrów. Zależy to od jakości źródła danych, natomiast Ich aktualność wynika z czasu, kiedy skanowanie miało miejsce.

Profesor Wężyk omówił te sprawy w sposób bardzo przystępny i zilustrował je przy pomocy plansz, z których kilka, za zgodą Profesora, pokazujemy poniżej.

Jak ciekawie i przystępnie mówił prof. Wężyk niech świadczy fakt, że nasz kolega Piotr Gach (Sekretarz SDP) niezwłocznie po zakończeniu webinarium obejrzał i zmierzył na monitorze kilka znanych mu drzew. Wyniki, jakie otrzymał potwierdziły dokładnie to, co uzyskał on wcześniej w terenie. Tu trzeba dodać, że dane lidarowe wykorzystane przez Piotra pochodziły z ogólnie dostępnego źródła, jakim jest Geoportal i nie są one najwyższej jakości. Na moją prośbę kolega Sekretarz wziął również „na tapetę” dęby z Rogalina i odczytał wysokość „Rusa”. Dane Geoportalu z tego terenu pochodzą z 2017 roku. Zamieszczam przysłaną przez Piotra grafikę z moimi dopiskami nazw drzew. Za kilka dni Piotr opisze na Stronie jak można samemu takie pomiary wykonać.

Pragnę podziękować z tego miejsca pp. Prof. Wężykowi i Prezesowi Kubusowi za przygotowanie i przeprowadzenie ciekawego spotkania.


  

A few days ago, on February 22, an event took place that can be called historical in the life of PTD. The first virtual meeting of several dozen of our colleagues took place, who, sitting at home in front of their computer monitors, could jointly and actively participate in the webinar organized by the PTD Board. This way of communicating has become very popular recently due to the pandemic. We were able to safely talk to each other, see each other and take part in a very interesting presentation together. Coronavirus, this microscopic beast that has paralyzed the world for the second year, was not dangerous in this case. The webinar was led by the President of PTD, Dr. Marcin Kubus, and the presentation entitled "The use of laser scanning technology in the management of urban greenery" was presented by professor of the University of Agriculture in Krakow, Mr. Piotr Wężyk. For us, as members of the Monument Tree Section, the most interesting part of the presentation was the possibilities offered by scanning while measuring trees. In short, using lidar data (scan results), we can measure, for example, the height and thickness of each tree in Poland or elsewhere without leaving home. The accuracy of the obtained results, in the case of height, fluctuates around several centimeters. It depends on the quality of the data source, but their timeliness comes from the time when the scan took place.

Przewodniczący Sekcji


2021-02-25
Prof. Piotr Wężyk

2021-02-25
2021-02-25
2021-02-25
2021-02-25
2021-02-25
2021-02-25
Rogalin - Lech, Czech i Rus

Wstecz