Licznik odwiedzin: 65737
Z kraju i ze świata      
   

2020-11-21 POMNIKOWA WIERZBA Z IŁAWY / MONUMENTAL WILLOW FROM IŁAWA   

Krzysztof Borkowski

Kilka dni temu dostaliśmy e-mail od pani Magdaleny Rudnickiej z Iławy z województwa warmińsko-mazurskiego. Pani Rudnicka informuje nas o staraniach, jakie podjęła w miejscowym Urzędzie Gminy o przyznanie statusu pomnika przyrody okazałej wierzbie rosnącej w tym mieście. Drzewo stoi na terenie rekreacyjnym, na brzegu rzeki Iławki odwiedzanym licznie przez mieszkańców Iławy i turystów. Rzeką Iławką prowadzi szlak kajakowy łączący jezioro Jeziorak z rzeką Drwęca. Jest to jednocześnie Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwęcy.

Pani Magdalena wymienia w swoim piśmie liczne argumenty natury przyrodniczej, krajobrazowej, historycznej i edukacyjnej przemawiające za przyznaniem wierzbie ochrony, jaką daje oficjalne uznanie drzewa za pomnik przyrody. Wierzba spełnia z nawiązką kryterium obwodu pnia, który wynosi 5,5 m.

Urząd, jak pisze pani Magdalena, odmawia przyjęcia wniosku ze względu na występujące objawy obumierania drzewa – posusz gałęziowy i występowanie grzybów.

Na podstawie opisu kondycji wierzby oraz bogatej dokumentacji fotograficznej dołączonej do e-maila członek naszej Sekcji, dr Tomasz Bojarczuk, dendrolog, były wieloletni Kierownik Arboretum Kórnickiego i prac. Instytutu Dendrologii PAN, wyraził następującą opinię, która jest jednocześnie stanowiskiem Sekcji Drzew Pomnikowych PTD:

Wierzba znad Iławki. Wierzby i topole rodzime stanowią element zadrzewień łęgowych (nadrzecznych). Okazałe drzewo, o obwodzie pnia 549 cm, rośnie w obszarze chronionego krajobrazu na brzegu rzeki Iławki. Kondycja drzewa, aczkolwiek naruszonego “zębem czasu”, z posuszem, nadłamanymi gałęziami i owocnikami grzyba na pniu jest charakterystyczna dla wiekowych drzew tego gatunku. Mogą one żyć jeszcze wiele lat. Wierzba ta powinna być objęta ochroną jako Pomnik Przyrody, ponieważ stanowi wartość kulturową i edukacyjną.

Przewodniczący Sekcji Drzew Pomnikowych - Krzysztof Borkowski
Sekretarz Sekcji Drzew Pomnikowych - Piotr Gach

2020-11-21
Wierzba z Iławy

2020-11-21
Wierzba z Iławy

Wstecz