Licznik odwiedzin: 65729
Z kraju i ze świata      
   

2020-11-11 POMNIKOWE DRZEWA WE WIELKOPOLSKIM PARKU NARODOWYM /
MONUMENTAL TREES FROM THE WIELKOPOLSKA NATIONAL PARK   


  

Krzysztof Borkowski

Wielkopolski Park Narodowy rozciąga się na południowy zachód od Poznania w odległości kilkunastu km od centrum miasta. Powierzchnia Parku wynosi około 7500 ha, a na jego terenie zarejestrowano 32 drzewa pomnikowe, głównie dęby. Jednym z ciekawszych okazów jest dwupniowy dąb rosnący na skarpie, nad brzegiem Jeziora Góreckiego w jego północno-zachodniej części. Grubszy, południowy pień ma około 535 cm obwodu a pień północny około 380 cm. Pomiary nie są precyzyjne ze względu na stromiznę skarpy.

Przewodniczący Sekcji


  

The Wielkopolska National Park stretches south-west of Poznań, a dozen kilometers from the city center. The area of the Park is approximately 7,500 ha, and 32 monument trees, mainly oaks, have been registered in its area. One of the most interesting specimens is a two-trunk oak growing on a slope on the shores of Góreckie Lake in its north-western part. The thicker southern trunk is about 535 cm in circumference and the northern trunk is about 380 cm in circumference. The measurements are not precise due to the steep slope.

2020-10-05
Dąb nad Jeziorem Góreckim

2020-10-05
Dąb nad Jeziorem Góreckim

Wstecz