Licznik odwiedzin: 175172
Kronika Sekcji
   

2018

2018-06-10
Na wycieczce terenowej, 10 czerwca 2018 r. Fot. Krzysztof Borkowski.

2018-06-10

Tego dnia odbyła się pierwsza, jeszcze nieformalna, wycieczka terenowa Sekcji Drzew Pomnikowych. Trasa o długości ok. 60 km miała swój początek i zakończenie w Kórniku, a prowadziła przez Środę Wielkopolską, Nietrzanowo, Szlachcin, Doliwiec k. Zaniemyśla, Błażejewo i Bnin. Grupa, z różnych powodów, była nieliczna - przybyło tylko pięć osób, ale byli w niej przedstawiciele z tak odległych miejsc jak Szczecin i Wrocław. Pogoda dopisała, obejrzeliśmy kilka ciekawszych, wielkopolskich drzew z dębem „Dziadziuś” z Doliwca na czele. Dużą ciekawość wzbudziła potężna topola biała, „Królowa Śniegu” ze Środy, której w tym czasie groziło wycięcie. Na koniec, dzięki uprzejmości Kierownictwa Arboretum, w muzeum dendrologicznym miało miejsce podsumowanie wycieczki.

2018-09-28

W tym dniu, podczas IX Zjazdu PTD we Wirtach, odbyło się zebranie członków Towarzystwa, którzy wcześniej wyrazili chęć wstąpienia do Sekcji Drzew Pomnikowych. Zebranie prowadził Prezes Towarzystwa, kol. Jacek Borowski, na którego ręce kandydaci w liczbie dwudziestu sześciu złożyli pisemne deklaracje wstąpienia do Sekcji. Następnie odbyły się wybory do władz Sekcji. Prezes Borowski w imieniu Zarządu PTD przedstawił kandydatury do zarządu Sekcji. W głosowaniu jawnym wybrano następujące osoby:
Krzysztof Borkowski – Przewodniczący Sekcji
Tomasz Bojarczuk – Wiceprzewodniczący Sekcji
Piotr Gach – Sekretarz Sekcji

W tym samym dniu, na pamiątkę utworzenia Sekcji, posadzono na terenie Arboretum Wirty dąb szypułkowy opatrzony tabliczką z napisem:

Dąb Rogaliński (Q. robur),  potomek "Lecha",
dar szkółki „Ogrody Wrzosowe” W.J. Karalusów.
Posadzony przez uczestników IX Zjazdu PTD,
z okazji powołania Sekcji Drzew Pomnikowych.
Wirty, 20.IX.2018 r.

2018-12-14

Uruchomienie strony internetowej Sekcji. Autorem merytorycznej zawartości jest Krzysztof Borkowski, natomiast za techniczne aspekty oraz dane prezentowane na wykazach drzew odpowiada Piotr Gach.

2019

2019-07-21 WYCIECZKA SEKCJI DO ROGALINA

W wycieczce wzięło udział dziewiętnaście osób, członków Sekcji i jej sympatyków. Szczegółowy opis wycieczki i zdjęcia znajdują się w zakładce „Aktualności – Z życia Sekcji”.