Licznik odwiedzin: 113387
O Sekcji

Sekcja Drzew Pomnikowych jest integralną częścią Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego (www.ptd.pl).


Pełna nazwa Sekcji brzmi:

Sekcja Drzew Pomnikowych Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego

Głównym celem Sekcji jest integracja członków PTD zainteresowanych tematyką drzew pomnikowych. Są to zazwyczaj drzewa o najbardziej okazałych rozmiarach, czyli najgrubsze i najwyższe, jak również najstarsze lub niezwykłe z innych względów. Do podstawowych zadań Sekcji, obok działań integracyjnych, należy popularyzacja wiedzy na temat polskich drzew pomnikowych, wspieranie działań na rzecz ich ochrony oraz ich dokumentowanie poprzez prowadzenie wykazów o możliwie najwyższym stopniu rzetelności.

Sekcja została powołana podczas VIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego w Bolestraszycach, we wrześniu 2016 r. 23 września odbyło się Walne Zebranie Towarzystwa, na którym, w wyniku dyskusji i jawnego głosowania, przyjęto Uchwałę nr 2 powołującą Sekcję Drzew Pomnikowych. Ustalono również, że Sekcja rozpocznie swą oficjalną działalność po zatwierdzeniu jej regulaminu na kolejnym Walnym Zgromadzeniu. Nastąpiło to podczas IX Zjazdu PTD we Wirtach, we wrześniu 2018 r. Obradujące w dniu 20 września, w Starej Kiszewie, Walne Zgromadzenie zatwierdziło przygotowany przez grupę inicjatywną projekt regulaminu, który określa cele i sposoby działania Sekcji. W tym samym dniu, na terenie Arboretum Wirty, odbyło się pierwsze zebranie Sekcji, które poprowadził Prezes Towarzystwa. W trakcie zebrania dwudziestu sześciu członków PTD, złożyło pisemne deklaracje wstąpienia do Sekcji oraz wybrało jej Zarząd w składzie:

Przewodniczący – Krzysztof Borkowski z Puszczykowa
Wiceprzewodniczacy – dr Bojarczuk z Kórnika pod Poznaniem
Sekretarz – Piotr Gach z Zawady k. Krakowa

Kolejne walne zebranie Sekcji miało miejsce w maju 2022 r., podczas X Zjazdu PTD w Niemczy. Wybrano na nim nowy Zarząd Sekcji, w składzie:

Przewodniczący – dr inż. Marek Maciantowicz z Niwisk k. Zielonej Góry
Wiceprzewodniczacy – Krzysztof Borkowski z Puszczykowa
Sekretarz – Piotr Gach z Zawady k. Krakowa

Opublikowanie imiennej listy członków, zgodnie z przepisami RODO, będzie możliwe po uzyskaniu zgody wszystkich zainteresowanych. Na zebraniu we Wirtach przyjęto również, że do czasu ustanowienia innego rozwiązania siedzibą Sekcji będzie miejsce zamieszkania jej Przewodniczącego.

Załączniki:
1. Uchwała o powołaniu Sekcji Drzew Pomnikowych
2. Protokół z pierwszego zebrania Sekcji Drzew Pomnikowych PTD
3. Regulamin Sekcji Drzew Pomnikowych